CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte: director - Vescan Adriana Ioana

Membrii: - dir. adj. Turda Maria 

             - prof. Filimon Gabriela

             - prof. Mintău Claudia

             - prof. Tomoiagă Liliana

             - prof. Vraja Dănuț

Reprezentant primar: Primar, ing. Scubli Horia 

Reprezentant părinți: Ardelean Bogdan

Reprezentanți CL:  

                         - prof. Csatari Vasile

                         - prof. Berci Ioan

                         - Reprezentat sindicat: Herbil Marian

Secretar: Tisăliță Cristian Radu

 

 

DECIZIA

privind numirea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Marmația

 

            Văzând Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Județean Maramureş nr. 1956/28.08.2015, privind numirea directorului la Liceului Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației, prof. Vescan Adriana Ioana.

 

Având în vedere:

·          Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

·          Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

·         Hotărârea Consiliului local nr. 42/30.09.2015.

 

Directorul Liceului Tehnologic Marmația

emite următoarea decizie:

                  Art. 1.    Se numește Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Marmația, în următoarea componenţă:

Nr. crt.

Componenţa Consiliului de Administrație

Funcția

1

Vescan Adriana Ioana

Director Liceul Tehnologic Marmația

2

Turda Maria

Director adjunct Liceul Tehnologic Marmația

3

Filimon Gabriela

Profesor Liceul Tehnologic Marmația

4

Mintău Claudia

Profesor Liceul Tehnologic Marmația

5

Vraja Dănuț

Profesor Liceul Tehnologic Marmația

6

Scubli Horia

 Primarul Municipiului Sighetu Marmației

7

Ardelean Bogdan

Părinte-Asociația părinților

8

Herbil Marian

Profesor Liceul Tehnologic Marmația-FSLIMM

9

Berci Ioan

Reprezentant Consiliul Local

10

Csatari Vasile

Reprezentant Consiliul Local

11

Tisăliță Cristian Radu

Secretar CA

 

 

                  Art. 2. Prezenta dispoziție se încredințează spre executare persoanelor nominalizate care vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție, conform legislației în vigoare.

                  Art. 3. Prezenta decizie se comunică persoanelor nominalizate.

                  Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei  decizii orice prevedere anterioară pe această tematică se abrogă.

 

DIRECTOR,

PROF. VESCAN ADRIANA IOANA

 

Sighetu Marmației, 23 septembrie

Nr. 643

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

HOTĂRÂREA  Nr. 1 din 2 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședința din data de 2.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)- Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Acordarea dirigințiilor cadrelor didactice in anul scolar 2015-2016

Intocmirea planului sedintelor CA pentru noul an scolar

Transferul elevilor in si din unitate, data diferentelor -grafic si perioada

Membrii CA aproba in unanimitate.

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr.  2 din 7 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit în ședinta din data de 7.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

              Cererea de detașare DIII a d-lui Țânțaș Adrian - pe catedra de educație fizica rezervată a d-nei Tomșa Lenuța-CIC

Membrii CA aproba in unanimitate.

 

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri…-.

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  3 din  9 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 9.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

              Cererea de detașare DIII a d-nei ARDELEAN ILEANA- pe orele vacantate de limba franceza-9 ore de d-na Tamp Anca care a primit completare la Sc. Gim. N. Steinhardt Rohia

Membrii CA aproba in unanimitate.

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…--

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  4 din 10 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 10.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art. 14- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

       Intocmirea documentatiei pentru centrala termica noua si inaintarea adresei catre  Primaria Sighetu Marmatiei;

       Calendarul examenelor de corigenta/situatie neincheiata a elevilor cu probleme medicale;

       Analiza Statului de functii pentru posturile din unitate;

       Transferuri elevi in si din unitate, schimbare de profil-conform legilor in vigoare.

   Membrii CA aproba in unanimitate.

  

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  5 din 11 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 11.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 -Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

      Plata cu ora pentru orele vacantate - 2 ore de religie penticostala d-lui Todoran Grigore,

                                  - orele din catedra de specialitate a d-nei Muntean Daniela care este in CIC copil cu handicap- colegilor din catedra.

    

Membrii CA aproba in unanimitate.

    

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

  

 

HOTĂRÂREA  Nr. 6 din 14 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 14.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 -Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

       Cererile de renuntare a orelor la plata cu ora din catedra de textile a profesorilor titulari: dir.adj. Turda Maria, Tomoiaga Liliana, Pop Coman Ioana, Tiplea Petru si Stetca Camelia

       Cererea de renunt la plata cu ora a d-lui Pop Ioan si aprobarea la plata cu ora conform cererii d-lui Iuga CNDV;

       Transferurile de elevi in si din unitate, schimbare de profil, conform regulamentului in vigoare

     Cererea de schimbare sala de clasa a parintilor elevilor din a IX-a G, diriginte Bilcec Maria(clasa migratoare)   

Membrii CA aproba in unanimitate.

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

Elaborat 1(unul)exemplar

 

  

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  7 din 15 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 15.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 -Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

       Cererea de concediu fara plata a d-nei Vancea Rodica pe trei luni- norma vacanta,

       Cererile pentru norma vacanta: 1/2 norma d-lui Matus Petru  si  1/2 norma d-lui Lihet Ioan         

Membrii CA aproba in unanimitate.

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  8 din 30 septembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 30.09.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 -Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul   Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele si se discuta:

      Analizeaza problemelor datorate centralei termice,  dupa raspunsul verbal favorabil a d-nul Primar si a membrilor din CL;

      Aproba oferta de arhivare a documentelor este a firmei S.C.Hapca Arhiv. SRL;

      Aproba oferta de servicii psihologice a d-nei Borlean Ana Maria;

      Aproba achizitionarea materialelor didactice: 4 mingi la sala de sport si 20 mouse-uri (15 catedra de mecanica si 5 catedra de informatica)

      Cererea CP al clasei a IX-a Geste solutionata ca clasa migratoare pana in luna mai si apoi in sala unei clase terminale din corpul A;

      Alegererea reprezentantului elevului si a parintelui in CA in sedintele urmatoare de d-na Muntean Maria -consilier educativ impreun a cu comisia aprobata;

      Aproba in umanimitate hotararea CP a comisiilor formatein LTM;

      Analizeaza adresa 5521 din 29.10.2015trimisa de ISJMM legata de posturile desfiintate-3.

Membrii CA aproba in unanimitate.

     

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr. 9 din 6 octombrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 6.10.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Contratul de lucrari cu firma BERGAZ pentru executia, racordarea si achizitionarea centralei termice,

Cererea de demisie de pe 1/2 norma adm. financiar a d-nei Catrinet Liliana

Ia la cunostinta total norme aprobate de ISJMM- total 102,85;

Cererile de naveta a cadrelor didactice se aproba in unanimitate

Toti membrii iau la cunostinta Regulamentul de functionare si organizare a CA;

Calificativele cadrelor didactice pe anul scolar 2014-2015 si la tot personalul angajat se valideaza in unanimitate confom fiselor de evaluare si a raporilor anexate.

Membrii CA aproba in unanimitate.

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 10 din 9 octombrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 9.10.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Intocmirea comisiei de examen pentru postul vacantat pe catedra de textile, se aproba in unanimitate;

Intocmirea comisiei de interviu pentru postul vacantat pe catedra de textile, se aproba in unanimitate;

Intocmirea comisiei de elaborare a subiectelor de examen, a baremelor de evaluare si de coectare a lucrarilor  pentru postul vacantat pe catedra de textile, sea aproba in unanimitate;

Intocmirea comisiei de contestatie pentru postul vacantat pe catedra de textile, se aproba in unanimitate;

Cererea de transfer a elevului Sustic Adelin de la profilul turism si alimentatie a IX-a J, la profil mecanica a IX-a H-fiind un loc disponibil prin retragerea unui elev.

 Membrii CA aproba in unanimitate.        

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr. 11 din 21 octombrie 2015

 întrunit  în ședinta din data de 21.10.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

    Solicitare catre ISJMM  pentru deblocarea celor doua posturi de secretar pentru concurs;

Intocmirea Comisiei de concurs pentru postul vacantat pe catedra de specialitate-economic, se aproba cu o abtinere a d-lui Paul Szaniszlo-reprezentant al Primarului;

Intocmirea Comisiei de proba practica pentru postul vacantat pe catedra de specialitate, se aproba cu o abtinere a d-lui Paul Szaniszlo-reprezentant al Primarului;

Intocmirea Comisiei de elaborare a subiectelor de examen, a baremelor de evaluare si de coectare a lucrarilor,pentru postul vacantat pe catedra de specialitate, se aproba cu o abtinere a d-lui Paul Szaniszlo-reprezentant al Primarului;

Intocmirea Comisiei de contestatie pentru postul vacantat pe catedra de specialitate, se aproba cu o abtinere a d-lui Paul Szaniszlo-reprezentant al Primarului;

Oferta medicinei munciia d-nei dr. Stanescu Lavinia

Comisia de evaluare practica-se aproba in unanimitate pentru trecerea in alta treapta de salarizare a d-neiGrigor Slavca si d-lui Leschian Aurel,

Validarea d-lui Branzaniuc Serioja-presedinte al Comitetul de parinti si eleva Grigor Larisa a XII-a J ca membrii in CA

Atribuirea diferentelor salariale d-nei Pop Coman Ioan conform studiilor

Revizuirea contractelor cu PSI si PM, respectiv prelungirea lor

Urgentarea achizitiei si montarea centralei termice printr-un nou memoriu catre Primaria Sighetu Marmatiei

Membrii CA aproba in unanimitate.

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire  art.1

Participarea la sedinta CA a d-lui Paul Szaniszlo - reprezentant al Primarului si a d-nei Bologa Anuta-reprezentant in CL  aduc o speranta ca se  vor urgenta demersurile pentru centrala termica.

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..12

-abțineri….-

-împotriva…-

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 12 din 30 octombrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 30.10.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar;

PROF. DULFU IOAN- media finala -8,16( opt 16%)

D-NA LEORDEAN MEDA –VIRGINICA- media finala 8,88( opt 88%)

Membrii CA aproba in unanimitate incadrarea pe catedrele vacante pe perioada determinata

 

Trecerea in alta treapta de salarizare a:

D-NA GRIGOR  SLAVCA-administrator patrimoniu

D-L  LESCHEIAN  AUREL-muncitor

Membrii CA aproba in unanimitate trecerea in alta treapta de salarizare.

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  13 din 6 noiembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 6.11.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Validarea programului si orarului scolii de 40 minute ora si 5 minute pauza pana la finalizarea lucrarilor de schimbare a centralei termice.

 

Membrii CA aproba in unanimitate scurtarea programului de lucru cu elevii la clasa.

 

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru….11.

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  14 din13 noiembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 13.11.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Contractele cu firmele de aductiune gaz si de montare, instalare respectiv punere in functiune a centralei termice.

Firmele castigatoare: 

S.C.  BERG SISTEM GAZ S.A

S.C  METALCONFEX S.R.L

S.C.  EXTREM IMPEX S.R.L

 

Membrii CA aproba in unanimitate.

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru….10.

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 15 din 19  noiembrie 2015

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 19.11.2015.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Validarea cereri nr. 6239/18.11.2015 a d-nei secretar Pop Ileana privind schimbarea incadrarii dupa o vechime de 10 ani.

Membrii CA aproba in unanimitate

Aproba solicitarea angajatilor: Crauciuc Andreea-secretara, Pop Ileana-secretara,  Muntean Maria-prof. Consilier educativ, Vescan Adriana-de a cere un expert din cadrul DSP MARAMURES in vederea expertizarii locului de munca pentru alocarea sporului de conditii vatamatoar conform reglementarilor in vigoare.

Alocarea de fonduri pentru firma de exercitiu la transportul elevilor la activitati tematice in limita bugetului existent, la solicitarea d-nei Borodi Monica

Transferurile de elevi in si din unitate, nu se aproba, conform regulamentului in vigoare pana la sfarsitul semestrului I,

Membrii CA aproba in unanimitate solicitarile legale de mai sus.

 

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

Voturi

-pentru…..11

-abțineri….-

-împotriva…-

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr. 16 din 13 ianuarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 13.01.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Decide si propune alocare de noi fonduri pentru anul financiar 2016 pe langa cele prezentate de d-na contabila Hancu Loredana cum ar fi:-fonduri pentru dotarea atelierelor scolare; fonduri pentru participarea elevilor la concursurii si olimpiade scolare de specialitate sau cu firmele de exercitiu;fonduri pentru participarea cadrelor didactice la cursuri de formmare; imbunatatirea bazei materiale; fonduri pentru exitinderea camerelor de supraveghere in corpurile Bsi C; fonduri pentru economisirea apei si energiei electrice prin instalarea de sisteme cu senzori in baii si sali de clase; fonduri pentru repararea sistemelor sanitare si electrice; fonduri pentru achizitie de termostat pentru centrala termica; fonduri pentru promovarea liceului si a profilelor existente/celor noi aprobate; fonduri pentru accesarea si intocmirea proiectelor europene; mobilier adecvat in corpurile de cladire Bsi C;fonduri pentru acreditarea profilelor

La capitolul investitii- fonduri pentru renovarea si izolarea tuturor corpurilor de cladire 

Membrii CA aproba in unanimitate cele de mai sus si sustin demersul facut de conducerea liceului pentru un buget mai consistent.

Aproba solicitarea d-nei Ona Mihaela-grad I, care cere recalcularea salariului conform ord. 3294/1998.

 Membrii CA aproba in unanimitate

Solicitarea d-nei Vaum Elisabeta - administrator financiar, de prelungire a contractului de munca cu un an pana la data de 31.01.2017. Conform reglementarilor in vigoare.

 Membrii CA aproba in unanimitate

 Transferurile de elevi cu probleme medicale si speciale se aproba:

 Ardelean Ionut Catalin de la Liceul Anghel Saligni Baia Mare in clasa a IX-a C acelasi profil,

Popan Gheorghe Alexandru de la Colegiul Tehnic Auto Baia Sprie in clasa a IX-a C acelasi profil,

Onisa Marius de la Liceul C.D. Nenitescu Baia Marein clasa a IX-a C acelasi profil.

Membrii CA aproba in unanimitate solicitarile legale de mai sus.         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

Voturi

-pentru…11.....    ,  -abțineri…-.   ,  -împotriva…-

 

HOTĂRÂREA  Nr.  17 din 25 ianuarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de25.01.2016

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Acord de Proiect ERASMUS+: KA1VET- 2016 Germania si EUCONTACT Anglia cu LTM pentru participarea a doua grupe de cate 15 elevi + 2 dascali fiecare atat de laprofil mecanic cat si de la profil economic.Proiectul cu Germania de la profilul mecanic - 2 grupe -clasa a IX-a liceu si clasa a IX-a profesionala si Proiectul cu Anglia de la profilul economic-2 grupe-clasa aIX-a si a XI-a profil profesional- turism si alimentati, prof. coordonator Mih Vasile.

Membrii CA aproba in unanimitate si sunt de acord ca elevii sa participe la proiecte.

Completari si intregiri de norma didactica urmatoarelor cadre didactice:

D-na Chindris Ilena - titulara cu 9 ore din catedra de economic, administrativ, comert si servicii solicita completare de norma cu 9 ore din catedra de turism.

D-na Borodi Monica - titulara cu 9 ore din catedra de economic, administrativ, comert si servicii solicita completare de norma cu 9 ore din catedra de turism si alimentatie.

D-nul Herbil Marian - titular pe 8 ore de chimie la Sc. Nr.10 si restul la LTM solicita pentru completare de norma 7ore de protectia mediului.

D-na Bene Adriana- titulara la Sc. Nr. 5 si LTM pe catedra de religie, solicita intregirea de norma numai la LTM, dupa vacantarea unei norme de religie de d-na Pop Liliana

Membrii CA aproba in unanimitate solicitarile legale de mai sus.

Aprobarea solicitarii de prelungire a contractului de munca cu trei ani dupa pensionare a d-lui Bogdan Gheorghe-titular pe catedra de educatie fizica, fara probleme de ore in norma celor titulari in unitate.

Membrii CA aproba in unanimitate.

Aprobarea temelor propuse in vederea sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul tehnic si profesional.

Membrii CA aproba in unanimitate.         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10,    -abțineri….-,  -împotriva…-   

 

HOTĂRÂREA Nr.  18 din 28 ianuarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

 întrunit  în ședinta din data de 28.01.2016

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014 art.15 - Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Aproba solicitarea d-nei Sapantan Irina orele din catedra de economie a d-nei Iuscut Dochita care  a intrat in CIC in urma discutiilor purtate cu d-I insp. de specialitate Filip Pavel- ISJMM.

Aproba incadrarile titularilor pe catedrele/normele didactice propuse in PROIECTUL DE INCADRARE pentru anul scolar 2016-2017.

Valideaza completarile de norma/catedra si nominalizeaza normele vacante confom Proiectului de Incadrare.

CA aproba in unanimitate solicitarile legale de mai sus.

 

         

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.  19 din 12 februarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 12.02.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Transferul elevilor in si din unitate, respectiv data diferentelor -grafic si perioada

Elevii veniti in unitate in clasa a IX-a: Rabecz Istavan Gyorgy, Tite Carmen Lenuta, Babas Andrei- nu se aproba transferul- nu avem locuri pentru romi, Varga Raul, Brindo Mariana Viorica, Moldovan Teodor Alin, Chindris Ion, Ivanciuc Cristian, Stan Alexandru Dragos, Botiz Irina, Gulin Anuta, Bledea Andreea, Pop Maria, Codrea Petrica Stefan, Borodi Anamaria,Ciornei Andreea, clasa a X-a: Miculaiciuc Ioan, Lauruc Catalin Iulian.

Elevii care solicita transferul din unitate:clasa a X-a: Bogdan Alexandra Amalia la CNDV, Drimus Eduard Paul la CNDV, Oanta Mihaela Andreea la RF, Zubascu Vasile la LT Rozavlea, clasa a XII-a: Lihet Maria la G. Basesti.

Retragere de dosar la clasa a XI-a: Pop Maria, Covaci Ancuta

Membrii CA aproba in unanimitate transferurile elevilor.

Nu se aproba schimbarea de profil

Membrii CA aproba in unanimitate programul pentru “Saptamana altfel”-Sa stii mai multe, sa fii mai bun.

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr. 20 din 25 februarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 25.02.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

Transferul elevului Gridjac Ionut Gabriel din clasa a XII - I de la LTM  la Liceul G. Pop de Basesti avand motive personale

Membrii CA aproba in unanimitate transferul elevului

Nu se aproba schimbarea de program a d-lui Lihet Ionel- muncitor

Membrii CA aproba punctajul d-lui Iepan Daniel- prof. titular de matematica aflat in restrangere de activitate acordat de comisia de evaluare obiectiva.

Membrii CA aproba in unanimitate si Proiectul PAS revizuit.

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 21 din 26 februarie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 26.02.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

        Membrii CA aproba in unanimitate cadrele didactice indrumatoare si specializarile la care se desfasoara examenele de certificare a calificarii profesionale a absolventilor in anul scolar 2015-2016 astfel:

   Clasa a XII-a A- prof. Stetca Camelia si prof. Bora Vasile,; clasa a XII-a B- prof. Bora Vasile, clasa a XII-a C- prof. Tomoiaga Liliana, clasa A XII-a D-prof. Tomoiaga Maria; clasa a XII-a E-prof. Mesesan Marcela; clasa a XII -a F- prof. Ona Mihaela, clasa a XII-a G- prof. Bologa Anuta, clasa a XII-a H- prof. Mihnea Vasile, clasa a XII-a I - prof. Chindris Lenuta, clasa a XII-a J-prof. Vraja Crina, clasa a XII-a K- prof. Tamas Danut; clasa a XII-a L-prof. Moisiuc Maria, clasa a XI-a profesionala- prof. Negrea Cornel

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 22 din 18 martie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 18.03.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Pretransferul consimtit a d-nei Ionascu  Alina Izabela - titular pe catedra de limba franceza si trasferul d-luiTintas Adrian- prof. ed. fizica la LTM .

Membrii CA aproba oferirea acordului/ acordului de principiu in unanimitate pentru pretransferul/transferul d-nei profesoare si d-lui profesor.

Membrii CA aproba in unanimitate dosarele cadrelor didactice care se inscriu la concursul de obtinere a gradatiei de merit-d-na dir. Vescan Adriana, d-na dir. adj. Turda Maria, d-na Bogdan Edit, d-na Bologa Anuta, d-na Muntean Maria, d-na Hancu Loredana

 

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abțineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

  

 

HOTĂRÂREA  Nr. 23 din 13 aprilie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în  ședinta din data de 13.04.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a CA

În temeiul: Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

Pretransferul d-luiTintas Adrian- prof. ed. fizica la LTM  pe cele 6 ore si membrii CA isi dau acordul, iar acordul consimtit d-nei  Tiplea Maria pe catedra d-nei Ionascu  Alina Izabela - titular pe catedra de limba franceza care a solicitat transferul.

Membrii CA aproba in unanimitate cele doua dosare.

Membrii CA aproba in unanimitate decontarea navetei cadrelor didactice care se deplaseaza la LTM-Ardelean Ileana, Dulfu Ioan, Dunca Marisca, Man Ioana, Moisiuc Maria, Negrea Paul, Pop Coman Ioana,Tiplea Petru, Turda Maria, Vraja Crina, Sapantan Irina pe baza documentatiei depuse la dosar pe perioada nominalizata:

Membrii CA aproba in unanimitate detasarea d-nei Pop Ileana- secretar sef a scolii ca raspuns a cererii nr. 1180/12.04.2016

Membrii CA aproba in unanimitate achizitia a 3 mingi de footbal ca raspuns a cerer. nr.1184/12.04

Membrii CA aproba in unanimitate prelungirea contractului de inchiriere cu nr.2222/7.06 pe o perioada de 5 ani cu plata utilitatilor, fara a se mai percepe taxa de chirie, a Intreprinderii I.I. Dancus Vasile cu cif. 28595669 si o investitie de 20000 de euro, respectiv mutarea grilajelor din sala de sport in vestiare.

Membrii CA aproba in unanimitate decontarea transportului elevilor si prof. insotitori la olimpiade, concursuri scolare si cu firmele de exercitiu atat in judet cat si in afara lui, cf solicitarii dn Bologa

Membrii CA aproba in unanimitate achizitia de materiale de biroticca, stanuri pentru prezentarea ofertei scolare a LTM conform solicitarii d-nei Filimon Gabriela

Membrii CA aproba in unanimitate neparticiparea d-lui Andras Artur la supravegherea examenelor

Membrii CA aproba in unanimitate discutarea in Comisia de disciplina a comportamentului neadecvat a d-lui Andras Artur.

Membrii CA discuta problemele ridicate de d-na Iurasciuc Silvia si aproba discutarea lor in cadrul Comisiei de disciplina a LTM

Membrii CA aproba in unanimitate functionarea camerelor de supraveghere video in scoala- LTM si consultarea in acest sens a tuturor cadrelor didactice in Consiliul Profesoral, urmand sa decida semnand un tabel in acest sens.

Art.2 Secretarul unității de învățământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

Voturi

-pentru…..10     -abțineri….-      -împotriva…-                                                               

 

HOTĂRÂREA  Nr. 24 din 22 aprilie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 22.04.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

 Membrii CA aproba in unanimitate participarea la Baia Mare la Targul ofertelor educationale

 Membrii CA aproba in unanimitate transferul d-nei Ionascu  Alina Izabela - titular pe catedra de limba franceza si trasferul d-luiTintas Adrian- prof. ed. fizica la LTM .

  Membrii CA aproba in unanimitate planificarea concediului de odihna a fiecarui angajat al LTM sa aiba loc conform unei cereri pana in data de 31 octombrie a anului scolar in curs, zilele de concediu neefectuate din anul anterior sa fie efectuate pana la finele anului 2016. Persoanele care nu-si depun cerere de concediu, nu vor avea zile de concediu neefectuat.

  Membrii CA nu aproba solicitarea d-nei Iurasciuc Silvia ca diriginta la o clasa, neexistand clasa fara diriginte in momentul actual.

 

Art.2 Secretarul unitătii de învătământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..10

-abtineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 28 aprilie 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 28.04.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂSTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

 Membrii CA aproba in unanimitate cererile de continuitate- prelungire a contractului de munca pe catedrele vacante a urmatorilor colegi:

Dancus Camelia Ioana – acord CA , cod post 2290      ,

Dunca Marisca- acord CA , cod post 2296       

Man Ioana - acord CA , cod post 2293      

Berci Raul Andrei- acord CA , cod post 2304      ,

Bledea Vasile - acord CA , cod post 1100      

Patraus Victor- acord CA , cod post 2298

Zegreanu Octavian Ioan - acord de principiu CA ,                              

la propunerea Comisiei de mobilitate isi dau acordul pentru cadrele didactice sus-mentionate conform calendarului de Mobilitate in vigoare.

 

Art.2 Secretarul unitătii de învătământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abtineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

HOTĂRÂREA  Nr. 26 din 6.05. 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 6.05.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂSTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

 Membrii CA aproba in unanimitate demararea procedurilor pentru obtinerea avizelor PSI si sanitar.

 Membrii  CA  nu  aproba  dirigentie  la  o clasa d-nei Iurasciuc Silvia.

 Membrii CA isi dau acordul consimtit pentru dirigentie la clasa a X-a F(care se va elibera de d-na Borodi Monica-CIC) d-nei Grigor Adriana.

Membrii CA aproba in unanimitate transferul materialelor vechi (tevi, panouri) atelierului de mecanica  gestionat de d-l Petreus Victor.

 

rt.2 Secretarul unitătii de învătământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abtineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 27 din 11.05. 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 11.05.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂSTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

   Membrii CA aproba in unanimitate COMISIA DE VERIFICARE, REVERIFICARE SI ANALIZA DOSARELOR DE BURSE PROFESIONALE in urmatoarea componenta:

Dir. Adj.Turda Maria

Prof. Mintau Claudia

Prof. Filimon Gabriela

Prof. Bologa Anuta

Prof. Ona Mihaela

Lider de sindicat Herbil Marian

   Membrii CA aproba in unanimitate COMISIA DE ADMITERE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL in urmatoarea componenta:

Dir. Adj.Turda Maria

Prof. Tomoiaga Maria

Prof. Negrea Cornel

Prof. Mesesan Marcela –secretar comisie

Prof. Tomoiaga Liliana

Prof. Tamas Danut

   Membrii CA aproba in unanimitate procedurile comisiei CEAC

Art.2 Secretarul unitătii de învătământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

Voturi

-pentru…..9

-abtineri….-

-împotriva…-

 

HOTĂRÂREA  Nr. 28 din 19.05. 2016

            Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Marmația,

întrunit  în ședinta din data de 19.05.2016.

          În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7 litera 1)-Legea Educației Naționale

OMEN 4619/2014  art.15- Metodologia de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație

În temeiul:

     Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie din LTM,

Procesul verbal de ședință al Consuliului de Administrație.

 

HOTĂRĂSTE

Art.1 Se aproba urmatoarele:

 

  Membrii CA voteaza in unanimitate prelungirea contractului de munca a d-nei secretare Crauciuc Andreea, cererea cu nr. 1476/17.05.2016.

  Membrii  CA voteaza in unanimitate prelungirea contractului de munca a d-nei Onisa Ileana, cererea cu nr. 1406/11.05.2016

 

Art.2 Secretarul unitătii de învătământ si contabilul va duce la îndeplinire modificarile din art.1

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație

Director,

prof.  VESCAN ADRIANA IOANA

 

 

 

 

Secretar CA,

Prof. Tomoiaga Maria

 

Voturi

-pentru…..9

-abtineri….-

-împotriva…-

 

Elaborat 1(unul)exemplar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizier

Autentificare