Smart Digital Lab ”Marmația”

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

 „Smart Digital Lab ”Marmația””

la  LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA,

din Sighetu- Marmației, județul Maramureș

 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA anunță începerea implementării proiectului intitulat  „SmartDigital Lab ”Marmația”” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1437.

Proiectul se va derula în perioada 18 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2025, are o valoare totală de 696.489,44 lei lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Crearea unui ecosistem de înaltă calitate și performanță în cadrul instituției prin asigurarea infrastructurii educaționale de tip laborator inteligent ce conține tehnologie și mobilier colaborativ, prin care urmărim crearea, dezvoltarea și implementarea unor săli complexe de curs, de tip STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, să devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate necesare pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

2.  Creșterea competitivității elevilor din liceul nostru pe piața muncii prin introducerea în procesul educațional al abordărilor STEAM în educație.

3.  Creșterea competentelor digitale ale elevilor prin asigurarea accesului gratuit tuturor elevilor liceului la infrastructura digitală avansată precum și la metode de învățare avansate pentru îmbunătățirea constantă a competențelor digitale ale tuturor elevilor noștri.

4.  Îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin asigurarea unui program complex de formare a cadrelor didactice ale instituției, ce vizează utilizarea echipamentelor digitale achiziționate precum și aplicarea unor metode noi de pedagogie digitală care integrează și competențe digitale, precum predarea și învățarea bazată pe proiecte (project based learning), predarea și învățarea mixtă (blended learning).

5.  Prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului școlar.Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: VESCAN I. ADRIANA IOANA

E-mail contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Avizier

Autentificare